Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Przydatne informacje
Nr grantu: 
27508/12/A2
Nr wewnętrzny UW: 
DOC-448
Nr umowy: 
03402/13/FPK/DMP z dn. 27.06.2013
Kierownik grantu: 
Sikora Sławomir - koordynator merytoryczny
Wykonawca: 
Karolina Dudek (asystent koordynatora); T. Rakowski, P. Cichocki, K. Waszczyńska, prof. dr. hab. Anna Wieczorkiewicz, M. Zatorska
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
200000
Termin rozpoczęcia: 
01-02-2013
Termin zakończenia: 
31-12-2015

Celem projektu jest zbadanie oddolnych praktyk kulturowych, praktyk instytucjonalnych oraz relacji między nimi, porównanie lokalnych czynników kształtujących recepcje polityki administracyjnej, ekonomicznej, kulturowej i historycznej oraz wskazanie zarówno pozytywnych przykładów prowadzenia takiej polityki, jak i lokalnych praktyk, które zasługują na wsparcie instytucjonalne.

W wyniku szeroko zakrojonych badań przygotujemy kilkadziesiąt opracowań (case studies), pozwalających na uchwycenie przecinających się wymiarów polityki kulturalnej, ekonomicznej, administracyjnej, historycznej oraz oddolnych praktyk o różnorodnym charakterze. Będą one podstawą do napisania studium porównawczego, będącego końcowym efektem projektu.

Projekt przyczyni się do dokonania identyfikacji kierunków zmian, jakich potrzebują lokalne instytucje kultury, aby mogły otworzyć się na lokalne praktyki kulturowe, a zatem skuteczne zarządzanie infrastrukturą, środkami i zasobami przeznaczonymi do realizacji polityki kulturalnej.

Strona projektu: http://kulturaoddolna.pl

Facebook: www.facebook.com/kulturaoddolnapl

Twitter: https://twitter.com/Kulturaoddolna

Google+: https://plus.google.com/+KulturaoddolnaPl