Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2013/11/N/HS3/04965
Nr umowy: 
UMO-2013/11/N/HS3/04965
Kierownik grantu: 
Magdalena Zatorska
Wykonawca: 
Magdalena Zowczak (opiekun merytoryczny)
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
124 644 zł
Termin rozpoczęcia: 
03-07-2014
Termin zakończenia: 
02-01-2018