Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post-communist state: Debate on IVF in the context of Poland’s transition Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych Magdalena Zowczak 2013
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku Lipiński Wojciech (red.) 2014
Łańcuch tradycji. Teksty wybrane Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria 2005
Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku” Magdalena Lubańska 2013
Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert Halemba Agnieszka, Gąsior Agnieszka, Troebst Stefan (red.) 2014
Artykuły w publikacji "Maria in der Krise" Agnieszka Halemba, Ewa Klekot 2014
From pechalbari to iselenici - migration history of Macedonians Karolina Bielenin-Lenczowska 2014
„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013
Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata Wieczorkiewicz Anna 2013
Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte Hryciuk Renata 2013
Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny "dokument" performatywny" Sikora Sławomir 2013
Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna Rakowski Tomasz 2013
Między tradycją a komercją Zowczak Magdalena 2008
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011

Strony