Boże Ciało

Magdalena Zowczak
Rok wydania: 
2014
Tytuł książki / czasopisma: 
Węzły pamięci zbiorowej Polski niepodległej

W publikacji "Węzły pamięci zbiorowej Polski niepodległej"  ukazał się artykuł Magdaleny Zowczak "Boże Ciało".

Boże Ciało [w:] Węzły pamięci zbiorowej Polski niepodległej. Red. Zdzisław Najder et alien, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków-Warszawa 2014, s. 110-112.

Informacja na stronie wydawnictwa

Spis treści