Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku”

Magdalena Lubańska
Rok wydania: 
2013
Tytuł książki / czasopisma: 
Stan Rzeczy

Magdalena Lubańska opublikowała artykuł w najnowszym numerze "Stanu Rzeczy" poświęconym przełomowi postsekularnemu.

Tytuł artykułu: Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku”, s. 215-233.

Numer ISSN: 2083-3059

Spis treści numeru

Strona czasopisma: http://www.stanrzeczy.edu.pl/