Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej

Klekot Ewa
Rok wydania: 
2014
Tytuł książki / czasopisma: 
Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka

W numerze 1/2014 "Kultury Współczesnej"  zatytułowanym "Autarkia kultur peryferyjnych" ukazał się artykuł Ewy Klekot "Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej".

Artykuł zawiera krytykę pojęć ludu i ludowości w obszarze zjawisk nazywanych sztuką ludową. Ukazuje ich społeczne konstruowanie jako element procesów modernizacyjnych, a następnie zwraca uwagę na zjawisko samofolkloryzacji współczesnych mieszkańców wsi, które zdaniem autorki należy do porządku samokolonizacyjego. Pomimo emancypacyjnego programu wpisanego w pojęcie sztuka ludowa przez jego inteligenckich twórców, określane tą nazwą zjawiska, poddane reifikacji, esencjalizacji i instrumentalizacji używane były i są do wytwarzania nierówności społecznych przy udziale samych podporządkowanych.

Spis treści

Link do artykułu