„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA

Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata
Rok wydania: 
2013
Tytuł książki / czasopisma: 
Lud

W ostanim numerze czasopisma Lud mogą Państwo przeczytać artykuły naszych pracowników, współpracowników,  a także odpowiedź Profesor Anny Zadrożyńskiej na ankietę prof. Zbigniewa Jasiewicz.

W dziale Artykuły:

Magdalena Lubańska i Agata Ładykowska „Chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa

W dziale ROZMOWY I WSPOMNIENIA

prof. Anna Zadrożyńska, „Wydaje mi się, że etnologia idzie w bardzo dobrym kierunku...”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza

W dziale Recenzje:

Anna Witeska-Młynarczyk opublikowała recenzję publikacji pod red. Agnieszki Kościańskiej, Antropologia seksualności. Teoria, etnografi a, zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012

W tomie artykuły  m.in. Marii Debińskiej i Karoliny Dudek, współpracowniczek IEiAK UW.

 

Spis treści numeru

Tom 97

Rok wydania 2013

Abstrakty w języku angielskim

Strona główna: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze