Łańcuch tradycji. Teksty wybrane

Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria
Seria wydawnicza: 
Archiwum Etnologiczne
Rok wydania: 
2005

Anna Zadrożyńska (twórca wyboru), Lech Mróz (twórca wyboru)
ISBN 83-235-0111-4
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Spis treści
Święta Cecylia (przyczynek do genezy apokryfów) (1922)
Wskazówki dla zbierających przedmioty dla Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1926)
Zwyczaje wiosenne ludu polskiego (1927)
Ze studiów nad obrzędami weselnymi ludu polskiego. Część I: Forma dramatyczna obrzędowości weselnej (1929)
Kilka uwag i wiadomości o etnografii województwa wileńskiego (1930)
Dwie kultury i dwie nauki (1936)
Grupy etniczne na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i trzy narody (1953)

Bibliografia prac Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej