Artykuły w publikacji "Maria in der Krise"

Agnieszka Halemba, Ewa Klekot
Rok wydania: 
2014
Tytuł książki / czasopisma: 
Maria in der Krise: Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa

W książce "Maria in der Krise: Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa"  pod redakcją Agnieszki Gąsior ukazały się artykuły:

"Virgin Mary, Ukraine and the underground Greek Catholic Church"  Agnieszki Halemby (s. 331-345) 

oraz

"Our Lady of Katyń"  Ewy Klekot (s. 301-314).

ISBN: 978-3412222567

Böhlau Verlag 

Spis treści