Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte

Hryciuk Renata
Rok wydania: 
2013
Tytuł książki / czasopisma: 
Zmiany społeczno-gospodarcze w tubylczych rejonach Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców

Tytuł tomu: Zmiany społeczno-gospodarcze w tubylczych rejonach Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek regionu Mazahua

Red. naukowa tomu: Maria Skoczek

Tytuł artykułu Renaty Hryciuk: Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte

 

 

ISBN 978-83-63245-37-7

Warszawa, 2013

Spis treści

Strona tytułowa

Tom jest podsumowaniem badań prowadzonych w ramach projektu Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk - kierownik projektu prof. Jerzy Makowski (WGiSR UW), realizowanego ze środków MNiSW, a następnie NCN w latach 2011-2013 (konkurs 40 MNiSW, grant nr N N114 147840).