O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności

Sławomir Sikora
Rok wydania: 
2013
Tytuł książki / czasopisma: 
Kwartalnik Filmowy

Michael Haneke nie po raz pierwszy stawia przed swoimi widzami wyzwanie. Jak rozumieć, to co film przedstawia i ukazuje? Jak rozumieć to, co film „opowiada”? Jak rozumieć w końcu tytuł tego niejednoznacznego filmu? Reżyser stawia w filmie bardzo mocno pytanie o  kwestię samostanowienia jednostki w obliczu starości i choroby, kwestię możliwości decydowania o własnym losie nawet wówczas, gdy ów los trudno wziąć już we „własne ręce”. Tworzy sytuację-„paradoksalne miejsce”, gdzie jednostka najczęściej „przegrywa” ze zorganizowaną "racją społeczeństwa”. 

nr 83-84, s. 152-162

ISSN 0452-9502

Spis treści

Abstrakty