Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj malejąco
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: IEiAK UW
18-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Kierownik grantu: Lipiński Wojciech
21-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej macedońskich muzułmanów z Macedonii do Włoch

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska Bożena Karolina
24-10-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowych

Kierownik grantu: Kołodziejska-Degórska Iwona
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
30-11-2013

Digitalizacja - "Biblia ludowa. Interpretacja wątków biblijnych w kulturze wsi"

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu
31-12-2013

Etnografia/animacja/sztuka

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz (kierownik merytoryczny)
Wykonawca grantu: członkowie Stowarzyszenia Katedra Kultury, absolwenci kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz absolwenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
01-01-2014

Dzieje Cyganów-Romów w Polsce. Od schyłku XVIII wieku do czasów osiedlenia (do połowy lat 60-tych XX wieku)

Kierownik grantu: Mróz Lech
31-03-2014

Gender equality Through Women’s Agency in state-socialist Poland and Georgia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Grabowska Magdalena
04-04-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okruchy Wolności: Aktywna podmiotowość Kobiet w socjalistycznej Polsce i Gruzji

Kierownik grantu: Grabowska Magdalena
01-08-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polsko-rosyjskie trudności komunikacyjne na przykładzie polsko-rosyjskich związków małżeńskich i nieformalnych.

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Busygina-Wojtas Tatiana
12-08-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Kierownik grantu: Mroczkowska Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
19-09-2014

Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów rozwojowych i pomocowych w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: Wieczorkiewicz Anna
30-09-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: -
08-11-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Wierciński Hubert, Dudzińska Krystyna
01-12-2014

Instititutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in comparative perspective

Kierownik grantu: Jacobsson Kerstin
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata
31-12-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska B. Karolina
Wykonawca grantu: Engelking Anna
31-03-2015
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Logo NPRH

Przekład na język angielski i wydanie publikacji ,,Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w."

Kierownik grantu: [Rektor UW]
Wykonawca grantu: Fomina Joanna (tłumacz)
31-03-2015

Documenting Dargi languages in Daghestan – Shiri and Sanzhi

Kierownik grantu: Forker Diana
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona
01-07-2015
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem

Kierownik grantu: Lubańska Magdalena
Wykonawca grantu: Klekot Ewa, Ładykowska Agata
12-08-2015
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

Kierownik grantu: Boni Zofia
Wykonawca grantu: dr Harry George West (opiekun naukowy projektu)
08-11-2015

Strony