Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2011/03/B/HS3/00338
Nr wewnętrzny UW: 
GR-4205
Nr umowy: 
UMO-2011/03/B/HS3/00338
Kierownik grantu: 
Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca: 
-
Lider grantu: 
UW
Wysokość dofinansowania: 
79 888
Termin rozpoczęcia: 
09-08-2012
Termin zakończenia: 
08-11-2014