Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Przydatne informacje
Nr grantu: 
N N109 313537
Nr wewnętrzny UW: 
GR-2953
Nr umowy: 
UMO-3135/B/H03/2009/37
Kierownik grantu: 
Lipiński Wojciech
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
55 000
Termin rozpoczęcia: 
22-10-2009
Termin zakończenia: 
21-10-2013

Dr Wojciech Lipiński w ramach współpracy naukowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej z instytucjami naukowymi Ukrainy prowadzi badania dotyczące problemów etnicznych i religijnych w Budziaku.

 

Publikacje
Budziak. Ukraińskie Bałkany, „Uniwersytet Warszawski”, nr 5 (55), grudzień 2011, s. 30. 


Konferencje
Międzynarodowa konferencja: Lipowanie: russkie staroobrjadcy na Dunaje (istorija i kul’tura). K 200-letniemu jubileju naczału pereselenija nekrasowcew-staroobrjadcew w Bessarabiju (Lipowanie: rosyjscy staroobrzędowcy nad Dunajem (historia i kultura). Z okazji 200-lecia zapoczątkowania przesiedlenia Niekrasowców-staroobrzędowców do Besarabii), 5-9 października 2011, Odessa-Izmaił-Stara Niekrasowka
Temat wystąpienia: Religioznaja kul’tura dunajskich staroobrjadcew w kontekste socialn’no-politiczeskich peremen w XX weke. Pamjat’ i identicznost’ (Kultura religijna naddunajskich staroobrzędowców w kontekście przemian społeczno-politycznych XX wieku. Pamięć i tożsamość).    


badania terenowe
Badania terenowe wśród staroobrzędowców w Budziaku: 28.06.2011 – 10.07.2011 i 01.10.2011-11.10.2011 


Wykłady
Wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie realizacji grantu na wykładach z Etnografii Ukrainy 


popularyzacja
Festiwal Nauki, wykład pt. Nieznana Ukraina – staroobrzędowcy nad Dunajem