Documenting Dargi languages in Daghestan – Shiri and Sanzhi

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Forker Diana
Wykonawca: 
Kaliszewska Iwona
Lider grantu: 
Uniwersytet w Bambergu, Niemcy
Termin rozpoczęcia: 
01-07-2012
Termin zakończenia: 
01-07-2015

Strona www Uniwersytetu w Bambergu, Niemcy - informacja o projekcie

Informacje na portalu Stiftung und Sponsoring

Dokumentation bedrohter Sprachen / Documentation of Endangered Languages - link do programu: dobes.mpi.nl

Strona projektu: www.dargwa.kaukaz.net