Przekład na język angielski i wydanie publikacji ,,Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w."

Przydatne informacje
Nr grantu: 
31H 12 00 73 81
Nr wewnętrzny UW: 
310200/501/87/PH-39
Nr umowy: 
0157/NPRH2/H31/81/2013
Kierownik grantu: 
[Rektor UW]
Wykonawca: 
Fomina Joanna (tłumacz)
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
36000 zł
Termin rozpoczęcia: 
01-03-2013
Termin zakończenia: 
31-03-2015