Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2012/07/N/HS3/04137
Nr wewnętrzny UW: 
GR-4520
Nr umowy: 
UMO-2012/07/N/HS3/04137
Kierownik grantu: 
Boni Zofia
Wykonawca: 
dr Harry George West (opiekun naukowy projektu)
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
66 516
Termin rozpoczęcia: 
09-08-2013
Termin zakończenia: 
08-11-2015