Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydania
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Culture and Heritage Klekot Ewa, Orvar Lofgren 2012
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów Morgan Lewis Henry

tłum. Hlebowicz Bartosz

2011
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska 2011
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010
Koniec radzieckiego życia Ekonomie życia codziennego po socjalizmie Humphrey Caroline

tłum. Halemba Agnieszka

2010
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010

Strony