Antropologiczne wymiary kultu maryjnego

Zowczak Magdalena
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
Wizerunki Matki Boskiej na Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Strona www - informacja o książce

ISBN 978-83-922053-9-5

 

Książka w pierwszej części (114 stron) zawiera osiem referatów wygłoszonych podczas konferencji Kult Matki Boskiej na ziemi wieluńskiej, która odbyła się w MZW w dniu 25 kwietnia 2012 r.

ks. Zbigniew Wit, Geneza kultu maryjnego i jego przejawy w Kościele Zachodnim;

ks. Jan Związek, Z dziejów kultu Matki Boskiej na ziemi wieluńskiej;

Magdalena Zowczak, Antropologiczne wymiary kultu maryjnego;

ks. Sławomir Zabraniak, Wizerunki maryjne w kościołach archidiakonatu wieluńskiego XVI-XVIII w.;

Ewa Kozołup, Tematyka maryjna w malarstwie sakralnym kościołów wieluńskich;

Jarosław Eichstaedt, Wyobrażenie Matki Boskiej w Misterium Męki Pańskiej w Praszce;

Aldona Plucińska, Ornament symbolicznym znakiem czasu na wybranych przykładach wizerunków Matki Boskiej z ziemi wieluńskiej;

Tomasz Spychała, Kult maryjny na ziemi wieluńskiej z uwzględnieniem wierzeń ludowych.


Druga część (165 stron) to część albumowa, w której prezentowane są najciekawsze przedstawienia wizerunków maryjnych w kościołach na terenie ziemi wieluńskiej. Wszystkie wizerunki są podpisane wraz z datowaniem ich powstania. Podpisy dwujęzyczne: polski i angielski.

Całość poprzedza słowo wstępne Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa dr. Wacława Depo. Wstęp napisał dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, zaś przemówienie inauguracyjne otwierające
sesję wygłosił Burmistrz Wielunia Janusz Antczak.

Książka wydrukowana na papierze kreda-mat, formatu A4, objętość 280 stron.