Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii

Sikora Sławomir
Seria wydawnicza: 
Studia Ethnologica
Rok wydania: 
2012

Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii

Książka Sławomira Sikory "Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii" została nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej lat 2011/2012.

Spis treści

Warszawa 2012

Wydawnictwo DiG

Seria Studia Ethnologica

Notka wydawnicza książki Sławomira Sikory "Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii"

Antropologia - jako jedna z niewielu dziedzin nauki - już dawno uznała film za ważny komponent praktyki. Choć pozwoliła mu zaistnieć, to jednak stale ma z nim kłopot... Potoczna definicja utrzymuje, że "film etnograficzny jest długi i nudny". Autor przełamuje ten stereotyp i pokazuje, że współczesny film antropologiczny może być zarówno znakomitym świadectwem etnograficznym, prezentacją wyników badań, jak i przestrzenią do dalszych twórczych dyskusji. Praca Sławomira Sikory wskazuje kilka "punktów węzłowych" związanych z wizualnością i filmem antropologicznym. Nie jest to jednak monografia historyczna, choć znajdziemy w niej elementy historii. Nie są to rozważania metodologiczne i refleksje teoretyczne, choć i takie się pojawiają. Nie jest to wreszcie podręcznik, choć praca ta może być traktowana jako rzeczowe i systematyzujące wprowadzenie do teorii filmu etnograficznego.

 

Projekt (badania i publikacja) dofinansowany ze środków na naukę w latach 2009-2012 (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N 109 223036)

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

 

Informacja o autorze

Książka Sławomira Sikory "Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii" została nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej lat 2011/2012. Więcej...

Książka prezentowana przez Wydawnictwo DIG na Targach Książki Historycznej w Krakowie (2013)

Wyróżnienie przyznane przez Jury nagrody Clio Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszaskiego w kategorii „Monografie i syntezy” (2013)

 

Recenzje monografii "Film i praktykowaie antropologii":

Patrycja Włodek, Opis gęsty – antropologia i film, „Kwartalnik Filmowy”, 2013/82: 230-235.

Żaneta Jamrozik, Od Faktów do aktów, „Kino”, 2013/4, s. 88.