Etnografia wirtualna

Cichocki Piotr, Zydel Robert, Jędrkiewicz Tomasz
Seria wydawnicza: 
Metodologia
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
Badania jakościowe. Tom 2, red. Dariusz Jemielniak

Strona PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2012
ISBN: 978-83-01-16946-6

Redakcja naukowa: Dariusz Jemielniak

Podręcznik napisany przez międzynarodowy zespół autorów poświęcony najważniejszym podejściom i narzędziom w badaniach społecznych w ujęciu praktycznym.

Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teoria ugruntowana.

W tomie 1 znajduje się artykuł "Etnografia" autorstwa Moniki Kostery oraz Pawła Krzyworzeki (absolwenta i doktoranta IEiiAK UW, obecnie  Akademia Leona Kożmińskiego), t. 1. str. 167-187

Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych (również za pośrednictwem internetu) czy analizy dyskursu i dokumentów. Oba tomy składają się na kompletny obraz możliwych strategii badawczych, jakie można wykorzystać do analizy świata społecznego.

W tomie 2 opublikowano artykuł Piotra Cichockiego, Tomasza Jędrkiewicza i Roberta Zydla w drugim tomie zbioru prac pod red. D. Jemielniaka "Badania jakościowe" t. 2, str. 203-220.