Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Kategoria "sensualizmu" i nierozróżnialności na przykładzie "cudotwórczej" ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony Magdalena Lubańska 2014
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Głos w dyskusji w odpowiedzi na pytania ankiety czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” dotyczącej polskich muzeów etnograficznych w XXI wieku Katarzyna Waszczyńska 2014
Nauka o seksie a płeć. Uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych Agnieszka Kościańska 2014
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
To przecież musi nieść jakieś znaczenie Sławomir Sikora 2014
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Łańcuch tradycji. Teksty wybrane Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria 2005
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych Magdalena Zowczak 2013
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku Lipiński Wojciech (red.) 2014
Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce Kościańska Agnieszka 2014
Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku” Magdalena Lubańska 2013
Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert Halemba Agnieszka, Gąsior Agnieszka, Troebst Stefan (red.) 2014
Artykuły w publikacji "Maria in der Krise" Agnieszka Halemba, Ewa Klekot 2014

Strony