Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku

Lipiński Wojciech (red.)
Rok wydania: 
2014

Ukazała się książka "Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku" pod redakcją Wojciecha Lipińskiego.

W publikacji znalazły się teksty uczestników grupy laboratoryjnej "Zadunajscy przesiedleńcy w Budziaku" oraz artykuł współpracującego z  grupą etnologa z Odessy - A. I. Ganczewa.

Budziak to niezwykły, a przy tym prawie zupełnie w Polsce nieznany region współczesnej Ukrainy. Pełen archaizmów, niemalże nieobecny zarówno w polskim, jak i w ukraińskim piśmiennictwie. Zbiór tekstów młodych etnologów, którzy prowadzili tam badania terenowe, pozwala przyjrzeć się jego mozaice kulturowej, zachodzącym procesom społecznym, przekształceniom tożsamości jego mieszkańców.

Spis treści

Wprowadzenie

Informacje na stronie wydawcy

Zapraszamy na promocję książki 12.06.2014: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/aktualnosci/podroze-z-ant...

ISBN 978-83-235-1254-7