Głos w dyskusji w odpowiedzi na pytania ankiety czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” dotyczącej polskich muzeów etnograficznych w XXI wieku

Katarzyna Waszczyńska
Rok wydania: 
2014
Tytuł książki / czasopisma: 
Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej

W pierwszym numerze czasopisma ZWAM (Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej) ukazał się tekst Katarzyny Waszczyńskiej, będący odpowiedzią na ankietę dotyczącą roli i specyfiki muzealnictwa etnograficznego w relacjach z dyscypliną akademicką oraz funkcjonowania muzeów we współczesnym otoczeniu kulturowym.

Cały numer dostępny jest na stronie: www.ptl.info.pl/zwam/?p=1.