Granty

Źródło Finansowania tytuł grantusortuj malejąco Termin zakończenia

Warsztaty z Filmu Antropologicznego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
27-02-2008
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowych

Kierownik grantu: Kołodziejska-Degórska Iwona
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
30-11-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

Kierownik grantu: dr Magdalena Lubańska
Wykonawca grantu: dr Kamila Baraniecka- Olszewska
05-08-2017
Narodowe Centrum Nauki

Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne: perspektywa międzykulturowa

Kierownik grantu: dr Marzanna Popławska
30-09-2024
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
07-01-2018
Narodowe Centrum Nauki

Wzorce kobiecości wśród wyznawczyń prawosławia w Polsce. Studium antropologiczne dyskursu i praktyk społecznych

Kierownik grantu: mgr Kaja Kojder-Demska
03-07-2022
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies

Kierownik grantu: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawca grantu: dr Ewa Maciejewska-Mroczek, mgr Maria Reimann
06-07-2018
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Logo NPRH

Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne

Kierownik grantu: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawca grantu: mgr Anna Krawczak, dr hab. n. med Anna Kucharska, dr Ewa Maciejewska-Mroczek, dr Małgorzata Rajtar, mgr Maria Reimann,
10-05-2019

Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk

Kierownik grantu: Makowski Jerzy
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata (IEiAK UW) i 6 wykonawców (ISRiG)
18-05-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zmiany w rodzinie filipińskiej pod wpływem migracji

Kierownik grantu: Patzer Helena
22-06-2010
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znaki etnograficznej tożsamości - Jacek Olędzki case study

Kierownik grantu: Braun Krzysztof
Wykonawca grantu: Braun Mateusz
14-10-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Kierownik grantu: Lipiński Wojciech
21-10-2013
Polsko-Niemiecka Fundacja Na Rzecz Nauki
  • Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzeczy Nauki

Życie na granicy – transnarodowe praktyki mieszkańców niemiecko-polskiego pogranicza (Gartz-Gryfino)

Kierownik grantu: dr Agnieszka Halemba, prof. Joachim Otto Habeck
30-06-2018

Strony