Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2bH 15 0137 83
Nr wewnętrzny UW: 
PH-101
Nr umowy: 
0137/NPRH4/H2b/83/2016
Kierownik grantu: 
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawca: 
mgr Anna Krawczak, dr hab. n. med Anna Kucharska, dr Ewa Maciejewska-Mroczek, dr Małgorzata Rajtar, mgr Maria Reimann,
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
662 368 zł
Termin rozpoczęcia: 
11-05-2016
Termin zakończenia: 
10-05-2019

W projekcie zajmujemy się społeczno-kulturowymi wymiarami zespołu Turnera, czyli zaburzenia chromosomalnego polegającego na obecności w komórkach organizmu tylko jednego chromosomu X lub jego nieprawidłowościach strukturalnych. Chcemy opisać strategie tożsamościowe i sposoby ich ucieleśniania przez dziewczęta i kobiety z zespołem Turnera (zaburzenie to dotyczy jedynie osób płci żeńskiej). W naszym rozumieniu zespół Turnera stanowi kategorię wymagającą namysłu z wielu perspektyw. Z jednej strony jest to konkretna jednostka chorobowa, o dobrze rozpoznanych i opisanych etiologii, przebiegu i sposobach leczenia. Z drugiej strony, zespół Turnera jest wielowymiarowym faktem kulturowym, dotyczącym niemałej grupy osób (chorzy, ich rodziny i otoczenie), i skupiającym jak w soczewce rozmaite tendencje i problemy naszej kultury: wzory płci, cielesności, medykalizacji etc.

 

Projekt jest realizowany przez Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem