Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk

Przydatne informacje
Nr grantu: 
N N114 147840
Kierownik grantu: 
Makowski Jerzy
Wykonawca: 
Hryciuk Renata (IEiAK UW) i 6 wykonawców (ISRiG)
Lider grantu: 
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW
Wysokość dofinansowania: 
208 000
Termin rozpoczęcia: 
19-05-2011
Termin zakończenia: 
18-05-2013

Publikacja podsumowująca badania w ramach grantu

Zmiany społeczno-gospodarcze w tubylczych rejonach Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek regionu Mazahua

***

Renata Hryciuk:  wykonawca grantu

Badania pilotażowe - Meksyk - lipiec 2011 roku