Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne: perspektywa międzykulturowa

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2020/37/B/HS3/03379
Nr wewnętrzny UW: 
501/D131/66 GR-6497
Nr umowy: 
UMO-2020/37/B/HS3/03379
Kierownik grantu: 
dr Marzanna Popławska
Wysokość dofinansowania: 
746 791 PLN
Termin rozpoczęcia: 
01-10-2021
Termin zakończenia: 
30-09-2024

Projekt badawczy dotyczy wpływu ustawodawstwa związanego z niematerialnym dziedzictwem kulturowym (Intangible Cultural Heritage—ICH) na lokalne społeczności i sztuki performatywne. Bierze on pod uwagę zarówno międzynarodowe, narodowe i regionalne prawo i działania, jak też oddolne inicjatywy i opinie lokalnych społeczności, w tym artystów i działaczy kultury. ICH stanowi przedmiot rozważań wielu dyscyplin związanych z kulturą. Odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przyjęła Konwencję o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2003, problemy dotyczące ICH stały się przedmiotem dyskusji, angażujących administracje państwowe, naukowców, działaczy kultury, artystów i społeczności lokalne. 17 lat, które upłynęło od przyjęcia Konwencji, zachęca do podjęcia ewaluacji jej realnego wpływu na lokalne życie społeczno-kulturowe.

Celem projektu jest zabranie głosu w publicznej i naukowej debacie dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Projekt koncentruje się na szczególnej sferze niematerialnego dziedzictwa, mianowicie sztukach performatywnych (muzyka, taniec, teatr muzyczny), które znajdują się w centrum życia każdej społeczności i stanowią jedną z pięciu domen ICH określonych w Konwencji UNESCO. Sztuki performatywne nadzwyczaj często stają się przedmiotem rozmaitych pokazów i widowisk, przede wszystkim na użytek turystów. Są one dziedziną, w której wpływ Konwencji oraz ustawodawstwa dotyczącego kultury jest najbardziej widoczny i ma szczególne znaczenie dla jednostek i całych społeczności. Oryginalne prace badawcze będą prowadzone w Polsce i Indonezji. Kraje te posłużą jako przykład względnie jednorodnych (europejskich) i różnorodnych (wieloetnicznych, wielokulturowych, postkolonialnych) społeczeństw. Autorka projektu bada wpływ Konwencji UNESCO na wybrane społeczności lokalne (regionalne) w tych krajach.

Projekt jest owocem osobistych i zawodowych zainteresowań autorki dziedziną etnomuzykologii stosowanej (publicznej) oraz współczesnymi procesami globalizacji i lokalizacji. Autorka analizuje złożoność procesów ludzkiej kreatywności i innowacji, biorąc udział w globalnym dyskursie na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego roli dla społecznego i indywidualnego zrównoważonego rozwoju.