mgr Ruxandra Ana

doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

ruxandra.ana@gmail.com

Ruxandra Ana, urodzona 30 maja 1984 roku w Braszowie, w Rumunii, antropolożka, latynoameykanistka, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2014 prowadziła badania terenowe na Kubie, szczególnie w Hawanie i w Matanzas, na temat współczesnej rumby kubańskiej. Interesują ją zagadnienia związane z antropologią tańca, antropologią turystyki, niematerialnym dziedzictwem kulturowym, rasą i turystyką w kontekstach postkolonialnych, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Obecnie prowadzi projekt badawczy na temat dziedzictwa kulturowego w relacji z przedsiębiorczością, zmianą społeczną i praktykami związanymi z pracą na Kubie.