Publikacje

Okładka tytułsortuj rosnąco Autor Rok wydania
Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia Ząbek Maciej, Rybiński Adam 2012
okładka czasopisma Obrazki z terenu albo oniryczne reminiscencje Laboratoriów etnograficznych Magdalena ZowczakZowczak 2021
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013
O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych Delaure Jacques-Antoine

tłum. Skrzypek Marian

2009
O bogach i ludziach Studia o mitologii litewskiej Greimas Algirdas Julien

tłum. Marszalik Bogusława

2007
Numer specjalny czasopisma "Social Analysis" Laszczkowski Mateusz, Madeleine Reeves 2015
Numer monograficzny pisma "Sexualities" Kościańska Agnieszka, Renkin Hadley (red.)Kościańska 2016
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Notes from a Blurry Border Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2018
Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r. Mędrzecki Włodzimierz 2000
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Braun Krzysztof (red.) 2013
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2015
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Negotiating Marian Apparitions. The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine Halemba Agnieszka 2015
Narodziny człowieka kulturalnego Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku Frykman Jonas, Lőfgren Orvar

tłum. Sokół Grzegorz

2007
okładka książki Najwyższy czas. O zaangażowaniu w upamiętnianie Romów i Sinti w Auschwitz Joanna Talewicz-KwiatkowskaTalewicz 2021
Na zdravje! The Cultural Role of Rakia in Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2004
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
My anthropology in the Republic of Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
okładka czasopisma Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji Marzanna PopławskaPopławska 2022

Strony