Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic

Katarzyna Waszczyńska (red.)
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
798-83-65155-94-8

Recenzowana książka jest pozycją ważną co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze w znakomity sposób kontynuuje tradycje badań etnograficznych na Kurpiowszczyźnie, dzięki czemu prace m.in. Adama Chętnika, Anny Kutrzeby-Pojnarowej, Mariana Pokropka czy Krzysztofa Brauna są kontynuowane i możliwe jest dokonywanie studiów porównawczych. Po drugie pokazuje, jak ważne jest badanie „obcych obok nas”, monitorowanie tego, co się cały czas dzieje wśród społeczności lokalnych i regionalnych oraz jak na poziomie regionalnym radzą sobie społeczności z kulturą masową, ale i swoją własną. I po trzecie (i może najważniejsze) ta książka to… apoteoza lokalności i badań nad lokalnością. Książka ma też wymiar edukacyjny – dla studentów, którzy dzięki jej lekturze mają możliwość uczenia się tego, jak „robić porządną etnografię” oraz dla bohaterów książki – jest wszak ona i formą podziękowania dla tych, którzy zechcieli być przewodnikami po współczesnej Kurpiowszczyźnie.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej

 

SPIS TREŚCI

Katarzyna Waszczyńska, Wstęp 7

Krzysztof Braun i Ewa Nizińska, Gmina i parafia Kadzidło – odrobina historii i współczesności 13

CZĘŚĆ PIERWSZA. SPOJRZENIE Z ZEWNĄTRZ 35

Ewa Nizińska, Kurpiowszczyzna oczami ekspertów 37

Krzysztof Braun, Współczesna Kurpiowszczyzna żyje dziedzictwem przeszłości 57

CZĘŚĆ DRUGA. WIZYTÓWKI KURPIOWSKIE 81

Ewa Nizińska, Po kurpsiosku. Obecność i rola gwary kurpiowskiej w gminie Kadzidło 83

Małgorzata Kowalska, Od Wesela Kurpiowskiego do Święta Bursztynu – imprezy kulturalne w gminie Kadzidło 103

Małgorzata Kowalska, Kurpie od kuchni - specyfika Biesiady Kurpiowskiej129

CZĘŚĆ TRZECIA. LUDZIE, MIEJSCA 157

Katarzyna Waszczyńska, Współczesne Koła Gospodyń Wiejskich – przykład gminy Kadzidło 159

Małgorzata Kowalska, Zarażeni pasją – o zespole Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu 189

Katarzyna Waszczyńska, Opowieść o dwóch rzeźbiarzach z Chudka i ich służbie społeczności lokalnej 219

Katarzyna Waszczyńska, Zachowane… Izby pamięci w Kadzidle i Myszyńcu 243

POSTSCRIPTUM 257

Krzysztof Braun, Gmina i parafia Kadzidło w badaniach warszawskiego ośrodka etnograficznego 259

BIbliografia 271

Netografia 283

Filmografia 285

Mapa gminy Kadzidło i okolic 287

Aneks fotograficzny 288

Indeks 311

Informacje o autorach 317