O bogach i ludziach Studia o mitologii litewskiej

Greimas Algirdas Julien
Rok wydania: 
2007
Autor tłumaczenia: 
Marszalik Bogusława

Przedmowa: Magdalena Zowczak O technikach tworzenia sensu według Algirdasa J. Greimasa

Spis treści

ISBN 978-83-89637-39-0

Kęty

Strona wydawictwa

Pozostałe publikacje z serii Biblioteka Klasyków Antropologii

Algirdas Greimas jest badaczem religii, literatury oraz semiotykiem, pracującym we Francji, a przy tym autorem prac tłumaczonych na język polski. Jego O bogach i ludziach przedstawia finezyjną próbę rekonstrukcji mitologii litewskiej przy pomocy metody strukturalistycznej w wersji wypracowanej przez Claude’a Lévi-Straussa. Cztery eseje składające się na książkę odtwarzają z krótkich, fragmentarycznych materiałów folklorystycznych oraz równie ułomnych źródeł historycznych świat nadprzyrodzony, w który wierzyli starożytni Bałtowie, relacje łączące go z ludźmi, by ostatecznie ukazać całościowy system myślowy tkwiący u jego podstaw.

Komitet redakcyjny serii wydawniczej Biblioteka Klasyków Antropologii: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak