Opis podróży

Wilhelm z Rubruk/Guillaume de Rubrouck
Rok wydania: 
2007
Autor tłumaczenia: 
Olszewski Mikołaj

Przedmowa Mikołaj Olszewski Meandry średniowiecznej etnologii

Spis treści

ISBN 978-83-89637-45-1

Kęty

Strona wydawnictwa

Pozostałe książki z serii Biblioteka Klasyków Antropologii

Relacja z podróży do Mongolii autorstwa Wilhelma Rubruka, franciszkanina a zarazem posła papieskiego na dwór chana, jest najobszerniejszym, średniowiecznym opisem kultury Tatarów, który dotarł do naszych czasów i poprzedza relację Marko Polo. Tekst Wilhelma charakteryzuje się, w porównaniu z powstałymi w tym samym okresie dziełami Jana Carpiniego i Benedykta Polaka, większą szczegółowością, zwłaszcza we fragmentach dotyczących religii wyznawanej przez Tatarów. Dzieło Rubruka jest świadectwem przełamywania już w średniowieczu, stereotypowego i zakorzenionego w tradycji literackiej wcześniejszych epok, spojrzenia na obce kultury.

 

Komitet redakcyjny serii wydawniczej Biblioteka Klasyków Antropologii: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak