Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” Waszczyńska Katarzyna 2015
ROMA-GYPSY PRESENCE IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 15th-18th Centuries Mróz Lech 2015
Sudan archeologia i historia Ząbek Maciej, Różański Jarosław (red.) 2015
'Demo Version of a City': Buildings, Affects, and the State in Astana Laszczkowski Mateusz 2015
Numer specjalny czasopisma "Social Analysis" Laszczkowski Mateusz, Madeleine Reeves 2015
Antropologia wobec dyskryminacji Dąbrowska Kamila, Grabowska Magdalena, Kościańska AgnieszkaKościańska 2015
Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy Rybus Agata , Kornobis Maciej Wiktor (red.)Kornobis 2015
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research Karolina Bielenin-Lenczowska (red.)Bielenin-Lenczowska 2015
The social context of wild leafy vegetables uses in Shiri, Daghestan Kaliszewska Iwona, Kołodziejska-Degórska Iwona 2015
Sustainable Development in Sub-Saharan Africa Ząbek Maciej (red.) 2015
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2015
State and Legal Practice in the Caucasus Kaliszewska Iwona, Voell Stéphane 2015
Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech Bielenin-Lenczowska Karolina 2015
Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne Zowczak Magdalena 2015
Zbyt mały krok w dobrym kierunku Radkowska-Walkowicz Magdalena 2015
Tożsamość narodowa a konflikty w małżeństwach polsko-rosyjskich Busygina-Wojtas Tatiana 2015
“Technobonds” – the role of gene-related technologies in the redefinition of “care” and family among cancer patients in Poland Wierciński Hubert 2015
Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Hubert Wierciński 2015
Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców Lipiński Wojciech (red.) 2015
Prestige and alcohol in South Mexican fiesta: drinking with saint patrons in the central valleys of Oaxaca Joanna Jadwiga Zamorska 2015

Strony