Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi 

Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann
Rok wydania: 
2016
Tytuł książki / czasopisma: 
Przegląd Socjologii Jakościowej

A najnowszym numerze czasopisma "Przegląd Socjologii Jakościowej" ukazał się artykuł Ewy Maciejewskiej-Mroczek oraz Marii Reimann 
Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi
„Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 42–55. 

Abstrakt

Artykuł przedstawia kwestię świadomej zgody w badaniach z dziećmi w perspektywie etyki i metodologii badań. Bazując na własnych badaniach z udziałem dzieci, autorki przedstawiają rozważania na temat wagi takiej zgody, a następnie sposoby, w jakie dzieci mogą wyrazić zgodę lub jej nie udzielić. Udzielenie zgody na badanie przez dzieci zostało przedstawione jako proces, nie jednorazowy akt. Jednocześnie jednak autorki zwracają uwagę na to, że sam moment udzielenia zgody pełni ważną funkcję, wzmacniając pozycję dziecka w badaniu.

Link do pełnego tekstu

Link do spisu treści