Invisible boundaries: studies on ethnic issues - artykuły pracowników IEiAK w czasopismie Ethnologia Polona

Lech Mróz, Maciej Ząbek, Łukasz Smyrski, Wojciech Lipiński, Katarzyna Waszczyńska, Karolina Bielenin-Lenczowska et al.
Rok wydania: 
2016

W najnowszym numerze pisma Ethnologia Polona ukazały się artykuły pracowników, studentów i współpracowników instytutu.

Artykuły osób związanych z IEiAK UW:

  • Lech Mróz and Maciej Ząbek, Intruduction
  • Łukasz Smyrski, Kinship, Ethnicity and Landscape: The Contexts of Ethnic Boundaries in Southern Siberia, Mongolia, and Inner Mongolia
  • Lech Mróz, The Trans-Altai Torgut and Bulgan After Forty Years
  • Wojciech Lipiński, Ethnic Boundaries, the Statne, and the Peoples of Northern Siberia. Ethnicity Transformations on the Olerinska Tundra (Yakutia)
  • Katarzyna Waszczyńska, About the Belerusians and Russians in Belerus - Reflections on the Belerusian Society
  • Marta Godlewska-Goska, Models of Motherhood Among the Roma Living in Poland
  • Radosław Stryjewski, "Being Moroccan" today - Dilemmas of Identity Related to the Origin Moroccan Migrants in Europe
  • Maciej Ząbek, Polish-African Love Relationships
  • Karolina Bielenin-Lenczowska, An Albanian Wife and Macedonian 
  • Tatiana Busigina-Wojtas, Tricky Miniskirt Girls: Russian Gender Through the Eyes of Polish Cultural Filters