Wytwarzanie dziedzictwa. Z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett rozmawiają Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora

Dudek K., Sikora S., Kirshenblatt-Gimblett B.
Rok wydania: 
2016
Tytuł książki / czasopisma: 
Muzealnictwo
Język oryginału: 
angielski
Autor tłumaczenia: 
Ewa Klekot

W najnowszym numerze „Muzealnictwa” ukazał się wywiad z prof. Barbarą Kirshenblatt-Gimblett przeprowadzony w ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa” (IEiAK 2014-2016). Jego skrócona wersja opublikowana była w katalogu projektu.


WYTWARZANIE DZIEDZICTWA. Z BARBARĄ KIRSHENBLATT-GIMBLETT ROZMAWIAJĄ KAROLINA J. DUDEK I Rafał Śmiałecki, http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1...


Rozmowa dotyczy dziedzictwa rozumianego jako szczególny sposób produkcji kulturowej, w którym wytwarza się coś nowego, co jednocześnie odwołuje się do przeszłości. Czym różni się dziedzictwo od tradycji? Czym są spuścizna i trudne dziedzictwo? Wnikliwe przyjrzenie się tym pojęciom wiedzie do ciekawych wniosków. Analizowane są przykłady z kultury żydowskiej, maoryskiej, aborygeńskiej i japońskiej, a także poruszona zostaje kwestia trudnej historii czasów nazizmu i PRL.