Special Issue: Challenges of Health, Demographic Changes, and Wellbeing in Post-socialist Societies

Hubert Wierciński, Jennifer J. Carroll
Rok wydania: 
2016
Tytuł książki / czasopisma: 
Anthropology of East Europe Review

Ukazał się numer specjalny Anthropology of East Europe Review pod redakcją Huberta Wiercińskiego i Jennifer J. Carroll

W numerze między innymi artykuł współautorstwa Huberta Wiercińskiego:

Challenges of Health, Demographic Changes, and Wellbeing in Post-socialist Societies, Jennifer J. Carroll, Hubert Wierciński

Pełne teksty artykułów na stronie czasopisma.