1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II

Marian Pokropek
Rok wydania: 
2016

Ukazała się publikacja autorstwa prof. Mariana Pokropka prezentująca chrześcijańską historię Polski poprzez dzieła sztuki ludowej.