Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów Anna Witeska-Młynarczyk (red.)Witeska 2018
Enacting ADHD Diagnosis in the Landscape of Care in Poland Anna Witeska-MłynarczykWiteska 2018
Okładka Magazynu Miasta Tam, gdzie mieszka choroba… Geografia zdrowia psychicznego

Ukazał się nowy numer Magazynu Miasta o zdrowiu psychicznym i mieście, w którym znajdziemy artykuł Anny Witeskiej-Młynarczyk.

Anna Witeska-MłynarczykWiteska 2016
“Psychiatrization of, with and by children: Drawing a complex picture”

with T. Beeker, S. Meerman and Ch. Mills

Anna Witeska-MłynarczykWiteska 2020
"Can the Children Speak? Voice, Children and ADHD Diagnosis in an Ethnographic Research"  Anna Witeska-MłynarczykWiteska 2020
okładka czasopisma Skills, Lines, and Rocks: The Ethnographic Approach to Rock Climbing and Mountaineering Hubert WiercińskiWierciński 2022
okładka czasopisma Wytwarzanie umiejętności i produkowanie strategii działania wobec pandemii Covid-19 w środowisku lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Hubert WiercińskiWierciński 2021
okładka czasopisma Climbing heritage: The lines and aesthetics of rock climbing Hubert WiercińskiWierciński 2021
okładka książki Ruchome etnografie. Praktyki, przestrzenie, ciała Hubert WiercińskiWierciński 2023
okładka czasopisma Class, Urbanity and the Environment. The Ethnography of the New Middle/Creative Class Identity in Warsaw's Industrial Suburbs Hubert Wierciński, Natalia Sadowska, Małgorzata PoniatowskaWierciński 2020
Artykuły Anny Chowaniec-Rylke oraz Huberta Wiercieńskiego w Zeszytach Etnologii Wrocławskiej Anna Chowaniec-Rylke, Hubert WiercińskiWierciński 2016
okładka czasopisma Doctors, the Social-Weavers. Knowledge and Knowledge-Making in Polish Primary Care Hubert WiercińskiWierciński 2021
Special Issue: Challenges of Health, Demographic Changes, and Wellbeing in Post-socialist Societies

Ukazał się numer specjalny Anthropology of East Europe Review pod redakcją Huberta Wiercińskiego i Jennifer J. Carroll

Hubert Wierciński, Jennifer J. CarrollWierciński 2016
okładka książki Szkice o drodze do Indii. Topika "orientalnej" podróży w kulturze współczesnej  Anna WieczorkiewiczWieczorkiewicz 2022
logo czasopisma The Presence and Absence of Museology Themes in the Educational Process of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Warsaw Katarzyna WaszczyńskaWaszczyńska 2023
okładka książki Zapusty na Kujawach. Szkice etnograficzne Alena Leshkevich, Katarzyna Waszczyńska, Michał Domański, Julia Duczmal, Julian Rosiński, Olga Załęska, Aniela Bocheńska, Alicja SierosławskaWaszczyńska 2024
okładka czasopisma „Czarna skrzynka” białoruskiej kultury – o zbiorach muzealnych w Białoruskiej Bibliotece im. Franciszka Skaryny w Londynie Katarzyna WaszczyńskaWaszczyńska 2023
Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic Katarzyna Waszczyńska (red.)Waszczyńska 2018
okładka czasopisma Uchodźcy, żołnierze, "dipisi". Białorusini w Europie Zachodniej w świetle korespondencji z Liavonem Rydleuskim (1946-1947). Prolegomena Katarzyna WaszczyńskaWaszczyńska
Artykuł Katarzyny Waszczyńskiej w książce Białoruś w dyskursie naukowym pod red. Radosława Kalety Katarzyna WaszczyńskaWaszczyńska 2017

Strony