Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów

Anna Witeska-Młynarczyk (red.)
Seria wydawnicza: 
dzieci / granice / etnografie
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-64363-94-8

Neurotechnologie, farmaceutyki, wiedza i praktyka psychiatryczna są coraz częściej obecne w życiu dzieci, młodzieży i ich rodzin. To, w jaki sposób zmieniają one ludzkie życie, relacje i tożsamości, staje się też tematem badań antropologicznych i socjologicznych.

Co dzieci i młodzież mówią na temat współczesnych narzędzi i technologii psychiatrycznych?

W jaki sposób rozwój neuronauki zmienia status psychiatrii i życie młodych osób z diagnozami psychiatrycznymi?

Czy związane z zaburzeniami doświadczenia młodych ludzi są różne w zależności od pozycji społecznej, kapitału symbolicznego i ekonomicznego ich rodzin?

Jak wygląda współczesna kultura spotkania klinicznego, w którym pacjentem jest diagnozowana psychiatrycznie osoba niepełnoletnia?

Autorzy i autorki tekstów zawartych w niniejszej antologii próbują odpowiedzieć na te i inne pytania. Proponują różne podejścia do tematu i inspirujące metody badań.

Szczególnie ważne są tu opowieści dzieci i młodzieży, które dla części autorek stały się podstawą formowania krytycznej refleksji na temat współczesnego dzieciństwa i okresu dorastania oraz roli psychiatrii w kształtowaniu doświadczeń i tożsamości młodych ludzi i ich rodzin.  

 

Spis treści

 • Wyjątkowe dzieciństwo, wyjątkowa młodość. Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży (Anna Witeska-Młynarczyk) / 7
 • Psychotropowe dzieciństwa. „Zdrowie Psychiczne na Świecie” i dzieci na lekach (China Mills) / 43
 • Towarzyskość autystyczna (Elinor Ochs, Olga Solomon) / 65
 • Złość i agresja. ADHD w Wielkiej Brytanii z perspektywy dzieci (Ilina Singh) / 101
 •  „Lepkie” mózgi i lepkie spotkania w amerykańskiej klinice pediatrycznej leczenia bólu (Mara Buchbinder) / 130
 • „Nie chodzi o to, żeby robić z tego problem rasowy, ale...”. Doświadczenia matek niebiałych dzieci cierpiących na niewidoczne niepełnosprawności w erze neuronauki (Linda Blum) / 163
 • Niemowlęctwo, autyzm i pojawienie się społecznie zaburzonego ciała (Gregory J.S. Hollin, Alison Pilnick) / 202
 • Psychiatryzacja naszych dzieci albo autoetnograficzna opowieść o tym, jak instytucje „opiekuńcze” kontynuowały zbrodnię na rdzennej ludności Kanady (Brenda A. LeFrançois) / 229
 • Za młodzi, żeby być szaleni. Upośledzające zderzenia z „normalnością” z perspektywy młodzieży doświadczającej psychiatryzacji (Maria Liegghio) / 250
 • Nastoletni mózg a kontekst kulturowy. Czego neuronauka może nauczyć się od antropologii? (Suparna Choudhury) / 280
 • Psychiatria, seks i nauka. Konstytuowanie się „nastoletniego” macierzyństwa w południowej Brazylii (Dominique P. Béhague) / 307
 • Epilog (Anna Witeska-Młynarczyk) / 342
 • Noty bibliograficzne i informacje o prawach autorskich / 343
 • Noty o autorach / 345
 • Podziękowania / 349
 • Indeks osób / 351