Szkice o drodze do Indii. Topika "orientalnej" podróży w kulturze współczesnej 

Anna Wieczorkiewicz
Rok wydania: 
2022
Tytuł książki / czasopisma: 
Szkice o drodze do Indii. Topika "orientalnej" podróży w kulturze współczesnej
Język oryginału: 
polski
ISBN: 
978-83-235-5714-2

Zebrane szkice zawierają analizę pewnych wariantów kulturowego przetwarzania toposu drogi do Indii, ukazują przy tym wieloaspektowe powiązania pomiędzy różnymi obszarami kultury. Autorka zestawiła bogaty materiał egzemplifikacyjny: literaturę podróżniczą i reportażową, filmy fabularne, filmy z obszaru infotainment, fora i blogi podróżnicze oraz wywiady etnograficzne.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Książka została wydana dzięki wsparciu MEIN z programu Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych: https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/badania/granty/szkice-o...

******

The Essays on the Journey to India. The Topic of the Oriental Travel in Modern Culture

The collected essays contain an analysis of numerous versions of cultural processing of the journey to India topos, showing multifaceted interrelations between different culture areas. The author compiled rich illustrative material: travel literature and reportage, feature films, infotainment films, forums and travel blogs as well as ethnographic interviews.

Keywords: journey topos, journey to India, intercultural relations.