Publikacje

Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Hasła w "Encyklopedii Gender" Hryciuk Renata, Kościańska Agnieszka 2014
Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej Agnieszka Kościańska 2014
Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych Ząbek Maciej (red.)

tłum. Marek Stankiewicz

2014
Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności Małanicz-Przybylska Maria (red.) 2014
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Kategoria "sensualizmu" i nierozróżnialności na przykładzie "cudotwórczej" ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony Magdalena Lubańska 2014
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
Łańcuch tradycji. Teksty wybrane Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria 2005
Głos w dyskusji w odpowiedzi na pytania ankiety czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” dotyczącej polskich muzeów etnograficznych w XXI wieku Katarzyna Waszczyńska 2014
Nauka o seksie a płeć. Uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne seksuologii głównego nurtu w Polsce i Stanach Zjednoczonych Agnieszka Kościańska 2014
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
To przecież musi nieść jakieś znaczenie Sławomir Sikora 2014
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Frozen children and despairing embryos in the ‘new’ post-communist state: Debate on IVF in the context of Poland’s transition Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej Klekot Ewa 2014
Boże Ciało Magdalena Zowczak 2014
List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych Magdalena Zowczak 2013

Strony