Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty

Cisło Waldemar, Różański Jarosław, Ząbek Maciej (red.)
Rok wydania: 
2014

Ukazała się publikacja "Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty" pod redakcją Waldemara Cisło, Jarosława Różańskiego i Macieja Ząbka.

W środku m.in. artykuł Macieja Ząbka "Wojna i zbrodnie w Sudanie Południowym (1983-2005), s. 165-195.

ISBN 978-83-7823-492-0