Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych

Ząbek Maciej (red.)
Rok wydania: 
2014
Autor tłumaczenia: 
Marek Stankiewicz

Ukazała się publikacja "Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych" pod redakcją naukową Macieja Ząbka.

Ze "Słowa wstępnego" autorstwa Macieja Ząbka:

Dla czytelników zainteresowanych tematem ciekawe może być, jak kwestie etniczne, religijne i narodowe tego kraju widzą sami Sudańczycy, a ściśle przedstawiciele ich inteligencji (...). Należą do nich m.in Autorzy tego tomu. (...) Podkreślić trzeba, że  wszyscy należą do czołówki interlektualnej swojego kraju, mimo to za granicą są raczej słabo znani i rzadko cytowani w zachodnich publikacjach. (...) Dlatego kierując się także antropologiczną chęcią udzielenia im głosu, zdecydowałem się udostępnić polskiemu czytelnikowi niewielką próbkę twórczości tych badaczy w przekładzie na język polski, będąc po pierwsze przekonany, że są one warte naszej uwagi, a po drugie mając na względzie fakt, że oryginalne ich teksty są dość trudno dostępne. Treści tych artykulów krążą wokół problemu budowy tożsamości narodowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz polityki narodowościowej i religijnej państwa. Dotyczą więc kwestii dla współczesnych elit politycznych Sudanu najistotniejszych, wyjaśniających poniekąd genezę toczących się tam konfliktów.

ISBN 978-83-7401-483-0