Granty

Źródło Finansowania tytuł grantusortuj malejąco Termin zakończenia

Documenting Dargi languages in Daghestan – Shiri and Sanzhi

Kierownik grantu: Forker Diana
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona
01-07-2015
NCN

Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii

Kierownik grantu: dr Małgorzata Owczarska
30-09-2024
NCN

Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemiena w perspektywie antropologicznej

Kierownik grantu: dr Maria Reimann
29-02-2024
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies

Kierownik grantu: dr Anna Witeska-Młynarczyk
30-09-2018
Narodowe Centrum Nauki

Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

Kierownik grantu: mgr Ruxandra Ana
08-01-2022

Dzieje Cyganów-Romów w Polsce. Od schyłku XVIII wieku do czasów osiedlenia (do połowy lat 60-tych XX wieku)

Kierownik grantu: Mróz Lech
31-03-2014
Narodowe Centrum Nauki

Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina)

Kierownik grantu: mgr Justyna Szymańska
18-01-2020
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: -
08-11-2014

Etnografia/animacja/sztuka

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz (kierownik merytoryczny)
Wykonawca grantu: członkowie Stowarzyszenia Katedra Kultury, absolwenci kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz absolwenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
01-01-2014

Gender equality Through Women’s Agency in state-socialist Poland and Georgia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Grabowska Magdalena
04-04-2014
Arts and Humanities Research Council
  • arts logo

Gender Wars: East and South

Kierownik grantu: dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW
30-09-2024
Narodowe Centrum Nauki

Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną

Kierownik grantu: dr Artur Rodziewicz
28-02-2023
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Huculszczyzna - antropologiczne obszary pamięci

Kierownik grantu: prof. dr hab. Lech Mróz
27-07-2018
Narodowe Centrum Nauki

Inicjatywy transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich

Kierownik grantu: dr Agata Hummel
30-10-2024

Instititutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in comparative perspective

Kierownik grantu: Jacobsson Kerstin
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata
31-12-2014

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR

Wykonawca grantu: Maciej Ząbek i studenci IEiAK
01-03-2008

Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2007

Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych — kontynuacja

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona, konsultacja merytorczyna - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2008
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: IEiAK UW
18-10-2013
Narodowe Centrum Nauki

Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan) 

Kierownik grantu: dr Iwona Kaliszewska
29-02-2024

Strony