Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj malejąco
Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze Radkowska-Walkowicz Magdalena 2008
Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej w zachodnim Sudanie Ząbek Maciej 2008
Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego Ząbek Maciej, Łodziński Sławomir 2008
Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej Bielenin Karolina 2008
Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji Perzanowski Andrzej 2009
Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris Kościańska Agnieszka 2009
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego Rakowski Tomasz 2009
Monstruarium Wieczorkiewicz Anna 2009
Święta krew, święty czas, święci ludzie. Historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców) Chmielewska Justyna 2009
Zanikające granice Antropologizacja nauki i jej dyskursów Sikora Sławomir (red.), Pomieciński Adam (red.) 2009
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
„Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Hlebowicz Bartosz 2009
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009
O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych Delaure Jacques-Antoine

tłum. Skrzypek Marian

2009
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Tabu Wasilewski Jerzy 2010

Strony