Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego

Rakowski Tomasz
Seria wydawnicza: 
Idee i Polityka
Rok wydania: 
2009

Spis treści

Strona internetowa książki

Strona Wydawnictwa słowo/obraz terytoria

ISBN: 978-83-7453-912-8
521 stron
format 140x225 mm

Upadek komunizmu przyniósł wielu Polakom doświadczenie ubóstwa, tworząc obszary głębokiego, potransformacyjnego bezrobocia. Mieszkańcy tych obszarów i ich kulturowe światy stanowią główny przedmiot niniejszej książki. Autor, przebywając wśród bezrobotnych górników, zbieraczy złomu i zubożałych mieszkańców wsi, starał się uchwycić, jak reagują oni na utratę pracy i sprawdzonych sposobów społecznego funkcjonowania. Okazuje się, że mimo początkowej bezradności wzmaga się ich wewnętrzna aktywność. Zaczynają przeobrażać swoją wiedzę o rzeczywistości i tworzyć ją na nowo. Przekonania o destrukcji i degradacji przemieniają się wówczas w wyobrażenia o własnej zaradności, a bierność i wycofanie ustępują miejsca szczególnym łowiecko-zbierackim umiejętnościom. To moment, kiedy nieustannie próbuje się pojąć świat na nowo i odnaleźć sens własnego doświadczenia.

Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera 2010

Recenzja - Gorączka złomu - wywiad Aleksandry Klich z Tomaszem Rakowskim, "Gazeta Świąteczna";

Recenzja  Pawła Rojka na stronie Pressje.org.pl

Fragment książki