Publikacje

Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994 Kościańska Agnieszka 2012
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012
Antropologia jedzenia - numer monograficzny czasopisma (op.cit.,) Hrycuiuk Renata E., Mroczkowska Joanna, Strączek Ignacy red. 2012
My anthropology in the Republic of Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Evergreen Ethnographies Malewska-Szałygin Anna 2012
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska 2011
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów Morgan Lewis Henry

tłum. Hlebowicz Bartosz

2011
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
Koniec radzieckiego życia Ekonomie życia codziennego po socjalizmie Humphrey Caroline

tłum. Halemba Agnieszka

2010
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010
Matrioszka w hidżabie. Reportaże z Dagestanu i Czeczenii Kaliszewska Iwona, Falkowski Maciej 2010

Strony