Antropologia polityczna: 1940–2010

Malewska-Szałygin Anna
Rok wydania: 
2012
Tytuł książki / czasopisma: 
Studia Ethnologica Pragensia

Spis treści Studia Ethnologica Pragensia nr 2012/2

Wydawca Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

czasopismo Instytutu Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze

ISSN 1803-9812

Anna Malewska-Szałygin opublikowała artykuł Antropologia polityczna: 1940–2010 w  najnowszym numerze czasopisma Studia Ethnologica Pragensia (wyd. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)